LỊCH TU HỌC TẠI CHÙA PHƯỚC DUYÊN HUẾ.

  • Học chúng tu tập tịnh độ tại chùa Phước Duyên vào ngày 18 âm lịch hằng tháng.
  • Học Chúng Văn Thù sinh hoạt một tháng một lần vào đầu tháng, địa điểm sinh hoạt linh động, khi thì ở chùa, khi thì ở nhà của các thành viên.
  • Lớp học từ thiện ngoại ngữ (mở từ năm 2012): có 2 lớp học vào các ngày trong tuần thời gian học từ 17h – 19h, một lớp học ngày chẵn và một lớp học vào ngày lẻ.
  • Đoàn nữ Phật tử Thanh Tuệ, sinh hoạt tại chùa Phước Duyên vào mỗi chiều thứ bảy, đến nay đã trải qua hơn năm năm.
  • Học Chúng Thiện tài Đồng Tử sinh hoạt tại chùa Phước duyên vào mỗi sáng chủ nhật đến nay gần năm năm.
  • Lớp Chánh niệm học tại Phước Duyên kể từ năm 1988 và hiện nay vẫn đang tiếp tục vào mỗi sáng Chủ nhật.
  • GĐPT Phước Duyên Sinh hoạt mỗi tuần vào chiều chủ nhật đến nay gần ba mươi năm.
  • Học Chúng Chánh tâm, sinh hoạt hàng tuần vào chiều chủ nhật đến nay gần năm.
  • Và ngày 25 tháng 10 năm 2014, Khóa học Huyền Trang V, do BHDTW tổ chức tại miền Vạn hạnh, khai khóa giai đoạn III, tại chùa Phước Duyên vào ngày 25/10/2014 và sẽ bế mạc, giai đoạn III, vào ngày  7/3/2015.