Con đường nương tựa và chuyển hóa

HT Thích Thái Hòa Ban và giảng nhân ngày tu học và gặp mặt ngành thanh GĐPT Miền Vạn Hạnh.
Tại chùa Thuyền Lâm - Huế
PL 2551 - Ngày 16.2.Mậu Tý (23.03.2008)

 

Read more...

Dẫn Người Về Cố Quận 2 - HT Thích Thái Hòa

HT Thích Thái Hòa giảng nhân tang lễ cụ Ông: Nguyễn Thắng Khởi.
PD: Quảng Niệm.
Tạ thế ngày 12.12.2007(03.11.Đinh Hợi)
Hưởng thọ 88 tuổi

 

Read more...

Dẫn Người Về Cố Quận - HT Thích Thái Hòa

Giảng nhân lễ tang hương linh: Trần Hiến, pháp danh: Quảng Châu.
Tạ thế ngày 30-10-2007 (20.0 Đinh Hợi)

 

Read more...

Hoa nở trong vòng tục lụy - HT Thích Thái Hòa

Lễ Cầu An Vinh Kết Lương Duyên:
- Nguyễn Thanh Quý
- Nguyễn Thị Thanh Phương
Tại chùa Phước Duyên - Huế, ngày 5.7 Đinh Hợi (17-8-2007)

 

Read more...

Sống chết tùy duyên - HT Thích Thái Hòa

Pháp Thoại: Sống Chết Tùy Duyên
HT Thích Thái Hòa

Read more...

Những điều thiết yếu cho GĐPT

Những điều thiết yếu cho gia đình Phật Tử

Read more...

Lễ chung thất thân phụ HT Thích Thái Hòa

Lễ chung thất cố phật tử thọ thập thiện giới Nguyễn Ngẫu Tức Tẩu

Pháp danh : Nguyên Tánh

Ngày 29 tháng 2 năm Tân Mão ( 02.04.2011)

Read more...