Tình yêu sáng và đẹp như trăng rằm

HT Thích Thái Hòa giảng nhân lễ hằng thuận của hai con Tâm Hồng và Tâm Ngộ tại chùa Phước Duyên - Cố đô Huế PL 2555 rằm trung thu - Tân Mão (12.09.2011)

 

Read more...

Đến với nhau như những đóa hoa

HT Thích Thái Hòa giảng nhân lễ hằng thuận của hai con Trần Minh Trí và Trương Thị Từ Liêm tại chùa Phước Duyên - Cố đô Huế. PL 2555 - ngày 29.07. Tân Mão (28.08.2011)

 

Read more...

Những điểm thiết yếu cho GĐPT và chất liệu tạo thành mùa xuân

HT Thích Thái Hòa giảng cho GĐPTVN - GĐPTVN trên thế giới và quần chúng Phật tử nhân ngày 02.01. Tân Mão (04.02.2011) tại chùa Phước Duyên - Cố đô Huế

 

Read more...

Phước báo làm người và hạnh phúc lứa đôi

HT Thích Thái Hòa giảng nhân lễ hằng thuận của hai con: Vũ Hiếu Bình và Nguyễn Quỳnh Thu
Tại chùa Hưng Ký, Thủ đô Hà Nội. Ngày 09.08 Năm Canh Dần (16.09.2010)

 

Read more...

Những hạt kim cương cho hạnh phúc lứa đôi

HT Thích Thái Hòa giảng nhân lễ hằng thuận của hai con Hàn Quốc Chung và Đinh Mai Hương tại chùa Tảo Sách Thủ Đô Hà Nội.
Ngày 09.08.Canh Dần (16.09.2010)

 

Read more...

Ba điều Luật của Oanh Vũ GĐPTVN trong con mắt thiền quán

HT Thích Thái Hòa giảng cho GĐPT Việt Nam tại Quảng Hương Già Lam Sài Gòn. Ngày 05.03.Canh Dần (18.04.2010)

 

Read more...

Ngày Dũng cho GĐPT TT Huế

HT Thích Thái Hòa giảng tại chùa Phước Duyên - Huế. PL: 2551 - Ngày 08 - 02 - Mậu Tý (15.03.2008)

 

Read more...

Pháp thoại cho ban cố vấn giáo hạnh BHDTW GPTVN

Những pháp thoại cho ban cố vấn giáo hạnh BHDTW GĐPTVN do HT Thích Thái Hòa giảng cho BHDTW GĐPT Việt Nam & trại sinh vạn hạnh VI tại chùa Thuyền Lâm - Huế
PL 2551 ngày 30.12.2007

 

Read more...

Ngành Thanh GĐPT Miền Vạn Hạnh - HT Thích Thái Hòa

HT Thích Thái Hòa Ban và giảng nhân ngày tu học và gặp mặt ngành thanh GĐPT Miền Vạn Hạnh.
Tại chùa Thuyền Lâm - Huế

 

Read more...