Đến với nhau như những đóa hoa

HT Thích Thái Hòa giảng nhân lễ hằng thuận của hai con Trần Minh Trí và Trương Thị Từ Liêm tại chùa Phước Duyên - Cố đô Huế. PL 2555 - ngày 29.07. Tân Mão (28.08.2011)

 

 

 

Tin mới

Các tin khác

гис-технологии
ткани для вышивания