Sống chết tùy duyên - HT Thích Thái Hòa

Pháp Thoại: Sống Chết Tùy Duyên
HT Thích Thái Hòa


Giảng nhân lễ tang của Huynh trưởng cấp Dũng Châu Lộc - Pháp Danh: Đồng Trí
Tại Cố Đô Huế
PL: 2555 Ngày 03.09 Tân Mão (29.09.2011)