Những điều thiết yếu cho GĐPT

Những điều thiết yếu cho gia đình Phật Tử

 

HT Thích Thái Hòa ban đạo từ cho GDDPTVN nhân ngày trại bồi dưỡng huynh trưởng Cầm Đoàn ngành thanh, thiếu nhi GĐPT Miền Vạn Hạnh

Ngày 03,04/06 Nhâm Thìn (21.2207/2012)

Tại chùa Phước Duyên - Cố Đô Huế