Pháp thoại của hòa thượng Thích Thái Hòa nhân ngày tưởng niệm ân sư của GĐPT

Pháp thoại của Hòa Thượng Thích Thái Hòa

nhân ngày tưởng niệm Ân Sư của GĐPT

IMG 2863

– Nhân dịp lễ tưởng niệm chư vị Ân Sư và Tiền Bối Hữu Công của Gia Đình Phật Tử được Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ và Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN tổ chức tại chùa Phật Ân, Long Thành, Đồng Nai hôm 15 tháng 9 âm lịch Kỷ Hợi (13/10/2019), vào buổi sáng trước giờ cử hành lễ, Hòa Thượng Thích Thái Hòa – Tổng Thư Ký Ban Thường Trực Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN đã có thời pháp thoại ngắn gởi đến Ban Hướng Dẫn Trung Ương và Ban Hướng Dẫn GĐPT các tỉnh/thị/thành về tham dự lễ. Nội dung tóm tắt như sau:

Read more...

Tác bạch cúng dường trai tăng kỷ niệm ngày pháp sinh của HT Ân Sư thượng Thái hạ Hòa

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG

KỶ NIỆM NGÀY PHÁP SINH 

CỦA HÒA THƯỢNG ÂN SƯ thượng THÁI hạ HÒA

p1bpqg4pnvhnbp31uh23bu176525

           Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

          Nam Mô Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư Bồ Tát

Read more...

Tám điều giác ngộ của bậc đại nhân

Phật Dạy Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

Ngài An Thế Cao dịch từ Phạn sang Hán.

Tỷ Khưu Thích Thái Hòa dịch từ Hán sang Việt.

duc-phat-ve-nhan-ban-va-giac-ngo-2016-08-04

 

Read more...

Lễ Tác Bạch tại Cơ sở Đúc tượng Đăng Khoa,

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni hiện tiền !

Read more...

Lời Tác Bạch Đúc Tượng Bổn Sư tại GĐPT Nhuận Phật Minh và Nhuận Pháp Nguyên

Lời Tác Bạch Đúc Tượng Bổn Sư vào ngày 12.12 Mậu Tuất, nhằm ngày 17 tháng 01 năm 2019, tại Phường Đúc Thành Phố Huế, của Gia đình đệ tử Nhuận Phật Minh và Nhuận Pháp Nguyên.

Read more...

Huấn Từ Của Hòa Thượng Thích Thái Hòa Cho Tăng Ni Sinh, Trong Buổi Học Cuối Của Môn Học “Lịch Sử Tư Tưởng Triết Học Phật Giáo” Tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Hà Nội

Huấn Từ Của Hòa Thượng Thích Thái Hòa Cho Tăng Ni Sinh, Trong Buổi Học Cuối Của Môn Học “Lịch Sử Tư Tưởng Triết Học Phật Giáo” Tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Hà Nội

phatgiao

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Read more...

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG AN CƯ tại CHÙA PHƯỚC DUYÊN, Tp.Huế

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG AN CƯ tại CHÙA PHƯỚC DUYÊN, Tp.Huế

            Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

            Kính bạch Chư tôn đức, hôm nay ngày 17 tháng 04 năm Mậu Tuất, Gia đình Đệ tử chúng con Nhuận Pháp Nguyên, cùng toàn thể Phật tử hiện diện tại đạo tràng, có duyên sự xin thành kính đảnh lễ dâng lời tác bạch.

tacbachcungduong2018

Read more...

Đạo từ Lễ đặt đá xây dựng Chánh Điện Tu Viện Phổ Đà Sơn

Đạo từ Lễ đặt đá xây dựng Chánh Điện Tu Viện Phổ Đà Sơn trong dịp

“Lễ về nguồn lần thứ 10 và Hiệp kị Lịch đại Tổ Sư”

 phodason

Read more...

Trại Huyền Trang 7 TƯ kết khoá tại chùa Phước Duyên

trai2

Trại Huyền Trang 7 TƯ kết khoá tại Tự Viện Phước Duyên TP Huế  ngày 2/9/2018

Read more...