Lễ Tác Bạch tại Cơ sở Đúc tượng Đăng Khoa,

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni hiện tiền !

Read more...

Lời Tác Bạch Đúc Tượng Bổn Sư tại GĐPT Nhuận Phật Minh và Nhuận Pháp Nguyên

Lời Tác Bạch Đúc Tượng Bổn Sư vào ngày 12.12 Mậu Tuất, nhằm ngày 17 tháng 01 năm 2019, tại Phường Đúc Thành Phố Huế, của Gia đình đệ tử Nhuận Phật Minh và Nhuận Pháp Nguyên.

Read more...

Huấn Từ Của Hòa Thượng Thích Thái Hòa Cho Tăng Ni Sinh, Trong Buổi Học Cuối Của Môn Học “Lịch Sử Tư Tưởng Triết Học Phật Giáo” Tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Hà Nội

Huấn Từ Của Hòa Thượng Thích Thái Hòa Cho Tăng Ni Sinh, Trong Buổi Học Cuối Của Môn Học “Lịch Sử Tư Tưởng Triết Học Phật Giáo” Tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Hà Nội

phatgiao

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Read more...

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG AN CƯ tại CHÙA PHƯỚC DUYÊN, Tp.Huế

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG AN CƯ tại CHÙA PHƯỚC DUYÊN, Tp.Huế

            Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

            Kính bạch Chư tôn đức, hôm nay ngày 17 tháng 04 năm Mậu Tuất, Gia đình Đệ tử chúng con Nhuận Pháp Nguyên, cùng toàn thể Phật tử hiện diện tại đạo tràng, có duyên sự xin thành kính đảnh lễ dâng lời tác bạch.

tacbachcungduong2018

Read more...

Đạo từ Lễ đặt đá xây dựng Chánh Điện Tu Viện Phổ Đà Sơn

Đạo từ Lễ đặt đá xây dựng Chánh Điện Tu Viện Phổ Đà Sơn trong dịp

“Lễ về nguồn lần thứ 10 và Hiệp kị Lịch đại Tổ Sư”

 phodason

Read more...

Trại Huyền Trang 7 TƯ kết khoá tại chùa Phước Duyên

trai2

Trại Huyền Trang 7 TƯ kết khoá tại Tự Viện Phước Duyên TP Huế  ngày 2/9/2018

Read more...

Hội Hiếu ngành Đồng 2018 tại chùa Phước Duyên Huế

hoihieu14

Hội Hiếu ngành Đồng 2018 tại chùa Phước Duyên Huế

Hội Hiếu ngành Đồng 2018 của BHD GĐPT Thừa Thiên đã được tổ chức hoàn mãn trọn ngày 2.9.2018 tại tự viện Phước Duyên Huế, với sự tham của mười đơn vị gồm trên 200 đoàn sinh và huynh trưởng ngành Đồng toàn tỉnh.

Read more...

Tác bạch cúng dường an cư tại chùa Thiên Quang

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG AN CƯ

TẠI CHÙA THIÊN QUANG

            Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

            Kính bạch: Chư tôn đức an cư trú xứ tăng già lam Thiên Quang, Thác Hòa Bình, Ấp 5, Xã Hòa Bình, Huyện Xuyên Mộc , Bà Rịa – Vũng tàu

20170127184820 51725

Hôm nay là mồng 1 tháng 7 năm Mậu Tuất (11.08.2018) , Con tên là Trần Thị Phượng Liên, PD: Nhuận Pháp Nguyên. Con xin đại diện cho Anh Chị Em hiện tiền thành tâm đảnh lễ kính dâng lời tác bạch

Read more...

Tác bạch cúng dường an cư tại chùa Viên Quang-Tp.Huế

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG AN CƯ

TẠI CHÙA VIÊN QUANG, TP HUẾ

(Thượng tọa Thích Phước Cần)

vienquang1

            Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Read more...