Hội thoại giữa HT Thích Thái Hòa và Ông Ian Green

Chuyến đi Hoằng Pháp và Chiêm Bái, Chứng Minh Đại Lễ Tưởng Niệm Cầu Nguyện Những Bậc Thánh Tăng Đại Học Nalanda vào ngày 30 tháng 11 năm 2012 nhằm ngày 17/10/Nhâm Thìn của Phái Đoàn Tăng Ni- Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam.

Diễn ra tại Ấn Độ thật trang nghiêm và đã đem lại nguồn mưa pháp thấm nhuần cho dân chúng toàn cõi Ấn Độ, bằng với lòng từ bi của người con Phật, Phái đoàn Tăng Ni Phật Tử Việt Nam đến từ Huế, Sài Gòn, Hà Nội, Hoa Kỳ, Úc và các nước khác đã có nhiều chương trình ủy lạo, trợ giúp và cúng dường tinh thần lẫn tịnh tài và thăm nhiều Thánh tích Phật giáo hơn hai ngàn tuổi và nhiều công trình về giá trị kiến trúc, tâm linh được Hội UNESCO Thế giới, Liên Hiệp Quốc vinh danh là văn hóa của nhân loại, như Đại tháp Bodhgaya, Thạch động Ajanta, Ellora v.v…
Để chúng ta, là những người Phật tử trên khăp năm châu cùng trở về trân quý những gia sản Kinh tạng, tâm linh mà Thế tôn và các bậc Thánh Tăng, Tổ sư đã truyền thừa, xiển dương trong dòng mạng mạch, trải qua hơn 26 Thế kỷ nhưng đâu có vẫn còn thấp thoáng bóng Cà sa giải thoát, Đại thừa trùng trùng duyên khởi.

“Phật xưa con ở trong lòng
Phật nay nằm đó đợi trông con về”!

Trong hành trình hành hương lần này Hòa thượng Thích Thái Hòa cũng đã tham dự Hội Trùng Tụng Tam Tạng Kinh Điển, Trai Đàn Chẩn Tế cho mười ngàn Tăng sĩ vào Thế kỷ 12, Cúng dường Trai Tăng cho hơn một ngàn Chư Tăng trên Thế giới và đã diện kiến, thăm hỏi nhiều nhân vật đang đảm trách tiếp nối tôn chỉ làm sáng lên Đạo Phật tại Ấn Độ như , sư Santi — Mỹ quốc, sư Minh Tánh — Thái Lan, Hòa Thượng Thích Trí Viên (Mỹ quốc) và Thượng Tọa Tiến Sĩ Khoa trưởng phân khoa Phật Học đại học Nalanda, trong đó có Hòa thượng Thích Huyền Diệu, Ni Sư Trí Thuận, Diệu Đáo…đặc biệt lần này Hòa thượng đã có buổi Hội thoại với Ông Ian Green, chủ công trình Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới tại Thiền đường Phật Ngọc Chùa Linh Sơn Kusinagar nơi Phật nhập Niết Bàn. Một buổi hội ngộ, Pháp đàm của Hòa thượng với Ông Ian Green đã hết lòng chia sẻ những trăn trở, tâm tình và tìm lại ánh sáng Giác ngộ của bậc chánh đẳng, chánh giác để nhân loại được thừa hưởng sự Pháp lạc, hạnh phúc và thấy được con đường chuyển hóa khổ đau mà Đức Phật đã khai mở tuệ giác vô biên đến cho thế gian.

Ông Ian Green và Hòa thượng Thích Thái Hòa đã thẳn thắng sẻ chia những ẩn số nhân duyên để Phật Ngọc được hoàn nguyện và cung thỉnh quanh trên địa cầu của Thế giới và Ông còn băn khoăn tại sao Pháp tòa thân pháp Phật Ngọc khi đến chính quê hương của Ngài, lại gặp nhiều khó khăn, phải mất nhiều thời gian thương thảo với hải quan tại Mumbai. Cuộc Hội thoại đã mang lại dấu hiệu tích cực về một tương lai cho Phật giáo đồ Ấn Độ và con đường dựng lại tâm ảnh, sự nghiệp giáo dục, truyền bá chánh pháp cho nhân dân Ấn Độ, song cùng hướng đi đó, Tứ chúng trên khắp thế giới cần mở lòng hòa hợp, xiết tay hòa bình để thiết lập nền tảng ban đầu sau khi quê hương của Đức Phật đã vắng bóng giáo pháp hơn 800 năm, qua sự bạo tàn, phá hoại của đạo quân nhân danh quyền năng, thánh chiến vào năm 1197 AD, Khi Hồi giáo đánh chiếm Ấn Độ, vào thế kỷ 12-13.
Chúng tôi xin giới thiệu DVD toàn cảnh, đến Tăng già Thế giới, học giả, sử gia, giới nghiên cứu, thiện hữu tri thức và thiện nam tín nữ và các nhà doanh thương hãy lưu tâm đến nền hòa bình của nhân loại, qua thông điệp Từ bi, bước chân xuất thế của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Bản tin từ Ban Thị Giả  
Kính ghi, Thích Pháp Bảo