Hạnh phúc lứa đôi trong con mắt Phật Giáo

HT.Thích Thái Hòa giảng nhân ngày lễ thành hôn của 2 con Tôn Thất Phương và Hồ Thị Đoan Trang. Tại Chùa Phước Duyên.
Ngày 24/10 Mậu Tý (21/11/2008)