Hạnh phúc là vượt qua sự sợ hãi và khổ đau

HT Thích Thái Hòa giảng nhân ngày Chánh niệm tại chùa Phước Duyên Huế. Ngày 25.03 Kỷ sửu (19.04.2009)