Đạo Phật với thanh niên

HT Thích Thái Hòa giảng cho Huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT An Bằng tại chùa An Bằng, Vinh An, Phú Vang, Huế. Ngày 15.08. Canh Dần (22.09.2010)