Con đường nương tựa và chuyển hóa

HT Thích Thái Hòa Ban và giảng nhân ngày tu học và gặp mặt ngành thanh GĐPT Miền Vạn Hạnh. Tại chùa Thuyền Lâm – Huế
PL 2551 – Ngày 16.2.Mậu Tý (23.03.2008)