Chùm Thơ Taiwan (Đài Loan)

Tác giả : Tuệ Nguyên-Thích Thái Hòa

Chân Tình Của Mây

Phật Quang Sơn, một tâm hồn,
Ta nghe mưa đổ gió dồn về đây;
Vén mây, sao chiếu cõi này,
vén sao, Phật hiện khắp đầy thiên không;

Ngày xưa, Phật hiện trong lòng,
ngày nay, Phật hiện giữa dòng diệt sinh;
Ta nghe gió hát lời kinh,
triệu bông hoa nở chân tình mây sao..
(Trú xứ của ngài Tinh Vân, Phật Quang Sơn, ngày 18/9/2015)

Thăm Tịnh Tông Học Hội

Cảnh Phật-Tịnh Không một buổi chiều,
Đá ru hồn ngủ giữa cô liêu;
Dân gian đâu dễ thành Tịnh độ,
Cửu phẩm Liên đài mấy kẻ siêu!
(Trú xứ ngài Tịnh Không, ngày 18/9/2015)

Thăm Thanh Lương Diệu Sùng

Không-tánh khéo bày vẽ chân-như,
Hợp ly tan tụ với Đại từ;
Tỳ-lô biến hiện trên đầu cỏ,
Núi báu Thanh lương nguyện Văn Thù.
(Trú xứ ngài Văn Thù, ngày 19/9/2015)

Hạo Nhiên Vô Ngần

Lời xưa của Phật rất mầu,
Ngày nay lời Phật pha màu lung linh;
Mây trời ôm hạt tâm kinh,
Chuyển vào vô trú mông mênh nghĩa huyền;
Ô hay! Rêu đá tham thiền,
Niềm vui thanh tịnh hạo nhiên vô ngần!
(Trú xứ của Phật giáo Tây Tạng tại Đài Loan, ngày 19/9/2015).

Thăm Trung Đài Thiền Tự

Núi lớn mỗi ngày em biết không;
Biển sâu, không sâu quá tấc lòng!
Trung đài Thiền tự dung muôn vật,
Định Mật Liên hoa Giáo nghĩa thông.
(Trú xứ của ngài Duy Giác, ngày 20/9/2015).

Thăm Pháp Cổ Sơn

Ta nghe trong hạt nắng vàng,
Hạnh non nguyện biển còn vang tiếng cười;
Ô hay, trống pháp không lời,
Thanh âm vô trú độ đời trầm luân.
(Trú xứ của ngài Thánh Nghiêm, ngày 21/9/2015).

Thăm Phật giáo Từ Tế

Sống làm chi, sống để làm chi,
Ngôn ngữ trần gian nói được gì!
Chỉ tại tâm thành nuôi Từ Tế,
Vô công dụng hạnh pháp Từ bi.
(Trú xứ của Ni sư Chứng Nghiêm, ngày 22/9/2015).