Bốn chất liệu tạo nên đời sống thành công của mỗi chúng ta

HT Thích Thái Hòa giảng tại núi Ngọc Hồ – Huyện Hương Trà – Huế.
Ngày 30.03.Tân Mão (02.05.2011