Bản nguyện đản sanh

Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch: 2550.
Ngày rằm thắng 4 năm Bính Tuất (tức ngày 12.5.2006). Tại chùa Phước Duyên Huế.