Vài Nét Về Thầy Thích Thái Hòa

Vài Nét Về Thầy Thích Thái Hòa

thaythichthaihoaMột số độc giả sau khi đọc một số tác phẩm của Thầy Thích Thái Hòa, bao gồm cả Tăng Ni và Phật tử, muốn biết về hành trạng của Thầy, và đã yêu cầu chúng tôi cung cấp về hành trạng của Thầy, nên chúng tôi đã mạo muội xin phép Thầy và đã được Thầy tùy hỷ, nhưng Thầy dạy chỉ nói lược thôi. Tuy nhiên, quá lược thì cũng không đáp ứng được yêu cầu của người đọc, nhưng quá chi tiết thì phiền đến Thầy và nhiều người khác. Nên, có gì không bằng lòng, kính xin Thầy và mọi người hoan hỷ.

Read more...

Khoa tu mùa hè 2018 : Trao nhau niềm tin

Khóa tu mùa hè 2018 : Trao Nhau Niềm Tin

Tại chùa Phước Duyên Huế

ktmh2018

Read more...

Thắp nến tri ân 2018 tại Chùa Phước Duyên - Huế

Thắp nến tri ân - Khóa Tu Mùa Hè 2018

tại Chùa Phước Duyên - Huế

1

Con sẽ không đợi một ngày kia
khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc

Read more...

Văn nghệ Vu Lan 2018 tại chùa Phước Duyên - Huế

Chương trình văn nghệ Vu Lan 2018 tại chùa Phước Duyên - Huế.

13

Read more...

Mùa lễ vu lan 2018 tại chùa Phước Duyên - Huế

Mùa Lễ Vu Lan 2018 tại chùa Phước Duyên Huế.

 

Read more...