TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG VU LAN tại CHÙA PHƯỚC DUYÊN - Tp.Huế

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG VU LAN

tại CHÙA PHƯỚC DUYÊN, Tp.Huế

p1bpqg30rdg521ktrld1gg6hgt1g

            Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Read more...

Pháp Thoại VU LAN 2018

Pháp Thoại VU LAN 2018

Thích Thái Hòa

vu lan

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

Read more...

Thiên Phúc với phước báu chư thiên

HT Thích Thái Hòa giảng pháp tại chùa Thiên Phúc - Warszawa- thủ đô của Ba Lan.
Ngày 17/06/2018 ( tức mùng 4 tháng 5 năm Mậu Tuất).

Read more...

Con đường của chúng ta đi

HT. Thích Thái Hòa giảng pháp tại chùa Nhân Hòa -Warszawa- thủ đô của Ba Lan

Ngày 16/6/2018 ( tức mùng 3 tháng 5 năm Mậu Tuất).

Read more...

Hoà Thượng Thích Thái Hoà thuyết pháp tại chùa Giác Đạo

chua-giac-dao

 

Hoà Thượng Thích Thái Hoà thuyết pháp tại chùa Giác Đạo

 

Hoà Thượng Thích Thái Hoà thuyết pháp tại chùa Giác Đạo ở Cheb.
Ngày 22 tháng 4 năm Mậu Tuất ( nhằm ngày 7 tháng 5 năm 2018)

Read more...

Thầy Trò Cùng Đi Trên Đường Vui

Thầy Trò Cùng Đi Trên Đường Vui

(Đạo từ Hòa thượng Thích Thái Hòa chia sẻ trong dịp lễ Trai Tăng cúng dường ở Luật Viện Huệ Nghiêm Sài Gòn, ngày 19/5/2018)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Cùng quý vị Phật tử trai chủ, hiện tiền quý mến !

Qua lời tán bạch cúng dường trưa hôm nay của Quý vị, chư Tôn đức Tăng Ni Nhị bộ, từ trên xuống dưới im lặng. Điều ấy chứng tỏ rằng: tâm thành cúng dường, ý nguyện cúng dường của quý vị trưa hôm nay đã thành tựu như pháp.

thay tro-tranh pg

Read more...

Cảm Niệm Và Ý Nghĩa Cúng Dường Phật Đản - Phật Lịch 2562

 

Pháp thoại:

Cảm Niệm Và Ý Nghĩa Cúng Dường Phật Đản - Phật Lịch 2562

Phật Đản, Phật lịch 2562 lại trở về với hành tinh trái đất của chúng ta, những người con Phật từ Đông sang Tây, từ Âu đến Á, hàng triệu triệu trái tim như một, triệu triệu niềm tin không hai đã hân hoan đón mừng ngày lễ trọng đại này.

le-hoi-vu-lan

 

Read more...

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG KỶ NIỆM NGÀY KHÁNH SANH CỦA HÒA THƯỢNG ÂN SƯ thượng THÁI hạ HÒA

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG KỶ NIỆM NGÀY KHÁNH SANH CỦA HÒA THƯỢNG ÂN SƯ thượng THÁI hạ HÒA

            Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

          Nam Mô Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư Bồ Tát

          Kính bạch hiện tiền Chư tôn đức nhị bộ Tăng già chứng minh

        Hôm nay, hội đủ duyên lành toàn thể Phật tử chúng con có duyên sự xin thành tâm đảnh lễ kính dâng lời tác bạch. (lạy 01 lạy)

IMG 6266

Read more...

Làm Mới Thân Tâm

Pháp thoại: Làm Mới Thân Tâm

                                 (Thầy Thích Thái Hòa giảng)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

photo

Read more...